September 2023

Panduan Lengkap MRTA, MLTA, MRTT, Dan MLTT

Panduan Lengkap MRTA, MLTA, MRTT, Dan MLTT Di Malaysia MRTT Mortgage Reduction Term Takaful (MRTT) adalah produk insurans hayat jangka pendek yang mengikuti prinsip takaful kewangan Islam. Pada dasarnya, ia adalah insurans untuk menampung kos pinjaman perumahan sekiranya berlaku kematian, atau hilang upaya kekal. Seperti perlindungan MRTA, nilai yang dilindungi di bawah MRTT direka untuk menyusut...

Compare listings

Compare